Committee Members

sri

President:
Dr. Sadayavel Kailasam

Secretary:
Mr. T. Chandrasekaran
Mobile: +91 9791528636

Treasurer:
Mr. K. T. Muraleedharan

Joint Secretaries:

Mr. T. Vaitheeswaran
Mr. K. S. Elangovan

Vice-Presidents:

Mr. R. N. Jayaprakash
Mr. C. Sridhar
Dr. K. Kantharaj
Mr. J. Jaya Suriyan
Mr. K. K. Mukundan
Mr. M. Muniyandi
Mr. Stalin Arokiyaraj
Mr. T.S. Kumarasamy
Dr. C. P. Sree Kumar
Mr. R. Mohan

Executive Committee:

Mr. Saji Sebastian
Ms. Chandrika Jayachandran
Mr. C. Parthiban
Mr. P. Ganesan
Mr. R. Durai
Mr. Janardhan Menon
Mr. S. Thamilselvan
Ms. C. Ayswarya 
Mr. V. R. Balaji
Mr. S. Kamesh Raj
Mr. Sharath K. Mukundan
Mr. B. Girish
Ms. Dr. M. Shanmuga Priya
Mr. L. Muralikrishnan

Patrons:

Dr. Ishari K Ganesh
Mr. Ramgopal Narayanan
Mrs. Nina Reddy
Mr. N Ravi