Committee Members

sri

President:
Dr. Sadayavel Kailasam

Secretary:
Mr. T. Chandrasekaran
Mobile: +91 9791528636

Treasurer:
Mr. K. T. Muraleedharan

Joint Secretaries:

Mr.S.Thirumaran
Mr. T. Vaitheeswaran

Vice-Presidents:

Mr. R. N. Jayaprakash
Mr. C. Sridhar
Dr. K. Kantharaj
Mr. J. Jaya Suriyan
Mr. K. K. Mukundan
Mr. M. Muniyandi
Mr. Stalin Arokiyaraj
Mr. Rajendran
Dr. C. P. Sree Kumar
Mr. Charles

Executive Committee:

Mr. Saji Sebastian
Mr. K.S. Elangovan
Ms. Chandrika Jayachandran
Mr. C. Parthiban
Mr. P. Ganesan
Mr. R. Durai
Mr. Ranjith Kumar
Mr. S. Thamilselvan
Mr. Murugappan
Mr. V. R. Balaji
Mr. S. Ramesh
Mr. R. Mohan
Mr. Charles
Ms. J. Ramesh

Patrons:

Mr. D. Jayaraman
Dr. Ishari K Ganesh
Mrs. Nina Reddy
Mr. Shahjahan